Dr. B. R. Ambedkar :-

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ. ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ।


ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ. ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।


ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ. ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ।


ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ. ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 1. “ਮੈਂ ਕਿਸੇ COMMUNITY ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ ਜੋ WOMEN ਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
 2. “ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
 3. ” ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ”
 4. “ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
 5. .“ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।”
 6. “ਮਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”
 7. ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ.
 8. “ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
 9. “ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ,
 10. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.”
 11. “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ”
 12. “ਹਿੰਦੂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੋਮੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 13. “ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ. ”
 14. “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ …. ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
 15. “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ”
 16. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਆਖਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ। ”
 17. “ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. “
 18. ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 19. “ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਤਰਸ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”
 20. “ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
 21. “ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
 22. “ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ”
 23. “ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
 24. “ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ.”
 25. .“ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ”
 26. ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ।
 27. ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ।
 28. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ; ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਤ ਹਨ. ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬੌਧਿਕ ਹਨ; ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ methods ਹਨ ਸਿਧਾਂਤ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ”
 29. “ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
 30. “ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”।
 31. “ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋ”
 32. .“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ”.
 33. “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ”
 34. .“ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
 35. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੁਧਾਰਕ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹਨ। ”
 36. “ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
 37. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”
 38. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ.
 39. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ.
 40. ਜਾਤੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਾਤੀ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ.
 41. .ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੰਗਤ ਹਨ.

ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ:-

ਮੌਤ: 6 ਦਸੰਬਰ 1956 (ਉਮਰ 65)

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ 1948 ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜੂਨ 1954 ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1955 ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ, ‘ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧਮਾ’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ।

Previous articleFamous English Literary Quotes positive thinking messages
Next articleਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਦੋਸਤੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here